Information om köttanvändningen på Sandborgen

Till alla kunder,

Som ni säkert har hört och läst om i media har det inträffat en köttskandal som drabbat en av våra kollegor i branschen. Detta är oerhört beklagligt och vi har på grund av detta inventerat och sett över våra interna rutiner. Vi har också noggrant kontrollerat våra leverantörers rutiner för att säkerställa att detta inte ska kunna drabba oss.
Vid denna inventering kan vi konstatera att våra rutiner är bra och så även våra leverantörers. Vi bedömer risken som mycket liten att detta skulle kunna drabba oss i framtiden.

Det som kan ha hänt med partiet som anlände till Sverige är att det var ett parti som kom från den så kallade spotmarknaden. Spotmarknader finns för såväl animaliska produkter som vegetabiliska och är en liten del av produktionen som är överproducerad. Dessa produkter är oftast lite billigare och går inte alltid producenternas vanliga och mer kontrollerade kanaler.

Ingen av våra leverantörer handlar på den så kallade spotmarknaden utan använder sig enbart av sina etablerade och kontrollerade underleverantörer.

Sandborgen har tidigare använt både svenskt och importerat kött. Vi kommer från och med idag att gå över till att enbart använda svenskt kött till de olika grytor och köttsåser som vi tillagar. I samarbete med vår leverantör av köttbullar och andra färsprodukter har vi påbörjat ett arbete med att succesivt även där gå över till enbart svenskt kött.

Med vänlig hälsning,

Conny Borg
VD
Sandborgen AB