Oscar Eriksson
Marknadsansvarig
08-551 095 01
oscar.eriksson@sandborgen.se

Matts Birkestad
Försäljningschef
08-551 095 02
matts.birkestad@sandborgen.se

Conny-kock

Conny Borg
VD
08-551 095 05
conny.borg@sandborgen.se

Vill Du bli kund hos oss? Vill Du ha lite mer info?
Ring eller skicka ett mail.

SANDBORGEN AB
Handelsvägen 170 C
122 38 Enskede
Tel: 08-722 95 56
Mail: info@sandborgen.se