KRAV-certifiering

Sandborgen är sedan den 23/8 2019 KRAV-certifierade