Mat till hjältarna i vården

Sandborgen har fått förtroendet att leverera mat till våra hjältar i vården. Vi kommer dagligen att bjuda på 100 portioner portionsförpackad mat.
Detta är vårt bidrag till vården.