Om Sandborgen

Sandborgen lagar mat till skolor och förskolor sedan 2004. Vårt motto är matglädje, trygghet och kvalitet. Med matglädje menar vi att vår personal skall tycka det är roligt att laga maten och att våra matgäster skall tycka det är roligt att äta maten. Trygghet innebär att vi har egenutvecklade system för matsäkerhet. Kvalitet för oss är både att maten vi serverar håller hög kvalitet och att vi har en hög leveranssäkerhet.

Maten vi serverar är inspirerad av såväl det nya moderna köket som svensk husmanskost, och är anpassad för barn och skolungdomar för att ge en positiv syn på måltiden. Varje dag finns alltid en vegetariskt rätt. En stor del av våra råvaror är ekologiskt odlade.

Vi har egna bilar och chaufförer i profilkläder så att alla på skolan/förskolan vet att det är vi som kommer.

Näringsinnehållet beräknar vi med hjälp av dietist och näringsberäkningsprogram för såväl normalkost som specialkost, allt för att måltiden ska bli så energirik som möjligt.

Välkommen att kontakta oss på 08-722 95 56 eller skicka gärna ett mail.